بیست و پنجمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم- ویژه جامعه هدف بهزیستی- مشهد


بیست و پنجمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم/ 


تاریخ:
زمستان 1396
مکان:  خراسان رضوی - مشهد

تعداد افراد شرکت کننده:23 نفر

طی جلسات هماهنگی با اساتید طرح، مسئولین سازمان بهزیستی و کادر اجرایی سازمان در مورد چگونگی هر چه بهتر برگزار شدن این دوره و رسیدن به نتیجه نهایی، این دوره در مشهد از روز دوشنبه 9 بهمن 1396 و با حضور 23 نفر از دانشجویان د منطقه2 شروع و در روز 19 بهمن با برگزاری آزمون کتبی و شفاهی به کار خود پایان داد.  استانهای مهمان دوره در منطقه 2 عباتند از: خراسان رضوی- سیستان و بلوچستان- کرمان.  این طرح در دو هفته از 9 بهمن لغایت 19 بهمن ماه  طی 100 ساعت آموزشی برگزار گردید. گزارش تصویری