سی و دومین دوره دانشجو معلم قرآن کریم - تهرانسی و دومین دوره دانشجو معلم قرآن کریم/ تهران


تاریخ:
تابستان 1397
مکان:  تهران- سازماتن قرآنی دانشگاهیان

تعداد افراد شرکت کننده:14 نفر        


این دوره با حضور 14 نفر برگزار شد . 

آیین افتتاحیه این دوره نیز در تاریخ 22/5/97 با حضور مسئولین جهاد دانشگاهی ، معاون فرهنگی ، رییس سازمان قرآنی ، رییس مرکز فعالیتهای قرآنی، مدرسین و دانشجویان شرکت کننده در دوره برگزار شد.

گزارش تصویری