سی و چهارمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم- اراکتاریخ:
زمستان 1397
مکان: استان مرکزی- دانشگاه اراک

تعداد افراد شرکت کننده: 27 نفر        

سازمان فعالیتهای قرآنی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان مرکزی درادامه فعالیتهای خود سی و چهارمین دوره طرح ملی دانشجو معلم قرآن را با حضور دانشجویان علاقمند در دانشگاه اراک برگزار نمود. بدین منظور و با توجه به  برنامه ریزی انجام شده یک دوره صد ساعته آموزشی طی 12 روز  از تاریخ  6/10/97 لغایت 19/10/97 برگزار شد .

اختتامیه این دوره 12 روزه نیز طی یک اردوی فرهنگی - زیارتی به مشهد اردهال ، بازدید از بیت امام خمینی درخمین وزیارت امامزاده بی بی زبیده خاتون  با حضور مسئولین سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و معاونت فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان درتاریخ 2/12/97 برگزار گردید.گزارش تصویری