سی و ششمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم - خراسان شمالی

تاریخ:
پاییز لغایت زمستان 1397
مکان: استان خراسان شمالی - بجنورد

تعداد افراد شرکت کننده: 15 نفر       
 

این طرح به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی از آذرماه سال97 گذشته آغاز و تا پایان اسفندماه سال97 نیز ادامه داشت.

در مرحله ثبت نام بیش از 30 نفر از دانشگاه های مختلف استان شركت كردند كه پس از برپایی آزمون ورودی در نهايت 15 نفر موفق به حضور در دوره شدند.گزارش تصویری