سی و هفتمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم - خراسان رضوی

تاریخ:
زمستان 1397
مکان: استان خراسان رضوی - نیشابور

تعداد افراد شرکت کننده: 27 نفر        


تعداد 63 نفر از دانشگاه‌های مختلف استان پس از فراخوان عمومی، ثبت نام اولیه را انجام دادند که در میان آنان  دانشجویانی از مقاطع مختلف تحصیلی دکتری، ارشد و کارشناسی، حضور یافتند. نکته حائز اهمیت این که علاوه بر دانشجویان نیشابوری، دانشجویانی از شهرهای همجوار چون دانشگاه‌ فردوسی مشهد ، حکیم سبزواری سبزوار ، دانشگاه آزاد و دانشکده فنی در این دوره ثبت نام کردند. گزارش تصویری