سی و هشتمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم- کردستان

تاریخ:
زمستان 1397
مکان: استان کردستان - سسندج

تعداد افراد شرکت کننده: 18 نفر        


اجرای سی و هشتمین دوره طرح دانشجو معلم قرآن کریم  ویژه دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی و حوزه های علمیه استان کردستان در تاریخ7/12/97 با حضور دکتر زهرا نقی زاده، رئیس سازمان فعالیت های قرانی دانشگاهیان کشور و سلما آرام ، مسئول اجرای طرح دانشجو معلم قران کریم کشور در سالن جلسات جهاد دانشگاهی استان کردستان آغاز شد.

 در این طرح بیش از 30 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد شرایط حضور در دوره را داشتند . این دوره  از 6 اسفند ماه آغاز  شد. و تا فروردین 98 ادامه داشت. 
گزارش تصویری