چهل و یکمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم- کرج


تاریخ:
زمستان 1397
مکان: استان البرز- دانشگاه خوارزمی کرج

تعداد افراد شرکت کننده: 12 نفر        


طی های بعمل آمده از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی با سازمان قرآنی چهل و یکمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم بر گزار شد. در این دوره 12 نفر از علاقمندان آموختن مباحث روخوانی و روانخوانی و روش تدریس طی 100 آموزشی به فراگیری مباحث مطروحه توسط اساتید مجرب پرداختند.
گزارش تصویری