سیزدهمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم- قم
دوازدهمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم/قم

تاریخ:
پاییز 1396
مکان: قم / دانشگاه قم

تعداد افراد شرکت کننده: 19 نفر
 
دوازهمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم- همدان
یازدهمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم

تاریخ:
شهریور لغایت مهر ماه 1396
مکان: همدان- دانشگاه بوعلی سینا

تعداد افراد شرکت کننده: 51 نفر

در مجموع بیش از 120 نفر علاقه مندی خود برای حضور در این دوره را اعلام و از این بین تعداد 40 نفر پس از اخذ آزمون ورودی شرایط لازم جهت شرکت در کلاس ها را داشتند.

پس از برگزاری جلسات هماهنگی با اساتید طرح کلاس های این دوره در ساعت 8 صبح روز شنبه 25 شهریور 1396 و با حضور 33 نفر از دانشجویان در دانشگاه بوعلی سینا همدان شروع و در روز 27 مهرماه با برگزاری آزمون کتبی و شفاهی به کار خود پایان داد.

یازدهمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم - دانشکده قرآن و حدیث- شهرری
یازدهمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم/  دانشکده قرآن و حدیث- شهرری

تاریخ:
بهار 1396
مکان: شهر ری - دانشکده علوم قرآن و حدیث
تعداد افراد شرکت کننده: 24 نفر
در این دوره از 24 نفر شرکت کننده در طرح 7 نفر موفق به اخذ مدرک شدند. 
دهمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم- استان فارس- شیراز
دهمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم/استان فارس  

تاریخ: شهریور1396


مکان: استان فارس- مرکز علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی فارس
تعداد افراد شرکت کننده:42نفر

این اردو به مدت 10روز طی برنامه ریزی های بعمل آمده از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی فارس و مرکز علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی فارس برگزار شد . از 42 نفر شرکت کننده در دوره تعداد 11 نفر موفق به دریافت گواهی نامه پایان دوره شدند.
 
نهمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم استان مرکزی- اراک
نهمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم/ استان مرکزی - اراک

تاریخ:
 بهار 1396
مکان: استان مرکزی- دانشگاه اراک
تعداد افراد شرکت کننده:47 نفر


این اردو به مدت 10روز طی برنامه ریزی های بعمل آمده از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی اراک و مسئولین دانشگاه اراک برگزار شد . از 47 نفر شرکت کننده در دوره تعداد 28 نفر موفق به دریافت گواهی نامه پایان دوره شدند.
 هشتمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم/اختتامیه طرح در سال 95
هفتمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم
ششمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم
پنجمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم
چهارمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم
سومین دوره دانشجو معلم قرآن کریم
دومین دوره دانشجو معلم قرآن کریم
اولین دوره دانشجو معلم قرآن کریم
گزارش تصویری