ثبت نام (طرح دانشجو معلم)

نام:*

نام خانوادگی:*

کد ملی:*

نام پدر:*

محل تولد:*

تاریخ تولد:*

زن*
مرد*
استان :*

شهرستان :*

مدرک تحصیلی:*

نام دانشگاه :*

رشته تحصیلی :*

پست الکترونیک:*

کد پستی:*

تلفن ثابت:*

تلفن همراه:*

شماره تلگرامی:*

آدرس:*

میزان آشنایی با قرآن:*

سوابق قرآنی:*آپلود تصاویر
تصور کارت ملی+ اسکن آخرین مدرک تحصیلی+اسکن مدارک قرآنی + تصویر چهره
فایل ها بصورت یک فشرده ارسال گردد *
عکس خوانده نمی شود

گزارش تصویری