کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم جلد 1-3شماره کتابشناسی ملی2647019
سرشناسهمحدث‌، سیدهادی‌، 1316
عنوان و نام پدیدآورآموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم/ سید‌هادی محدث، حمید صفارهرندی، ابوالفضل علامی‌میانجی.
وضعیت ویراست[ویراست 2].
مشخصات نشرقم: تحسین، 1389
مشخصات ظاهریج.: جدول.
یادداشتچاپ قبلی: یاقوت‌، 1383 - 1385 -.

گزارش تصویری