هشتمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم/اختتامیه طرح در سال 95هشتمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم/اختتامیه طرح در سال 95

تاریخ:
 24 الی 26 اسفند 1395
مکان: مشهد/ مجتمع فرهنگی نیایش

تعداد افراد شرکت کننده: 51 نفر

در این دوره خانم 
زینب صفری از تهران به عنوان دانشجو معلم سال خانمها و آقای ذکریا قلی زاده از استان گلستان به عنوان دانشجو معلم سال آقایان انتخاب شدند.


اسامی دانشجو معلمانی که موفق به اخذ مدرک شدند:

گزارش تصویری